SZC logo

Kecskeméti Szakképzési Centrum

OM kód: 203041 | 6000 Kecskemét, Nyíri út 73.

Intézmény logo

Szent-Györgyi Albert Technikum

HírekKözérdekű adatokKRÉTA
Széchenyi 2020

Történet

Iskolatörténet

Történet

Történetünk hasonló a többi egészségügyi szakképzéssel foglalkozó intézmény történetéhez. Sok változást, küzdelmes éveket élt meg intézményünk és közben folyamatosan fejlődött. A fejlődés kiterjedt az iskola épületére, felszereltségére is, de elsősorban humán erőforrására. Tantestületünk folyamatosan bővült szakfeladataink gyarapodásával együtt és folyamatosan fejlesztette szakmai és pedagógiai tudását. Költözések, átszervezések színesítik történetünket, mígnem napjainkban elérkeztünk egy újabb, nagyhatású átszervezéshez, a közös igazgatású, többcélú Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium összevont intézmény egyik intézményegysége lettünk.

Elevenítsük fel az eddigi állomásainkat!

- A nappali tagozatos ápoló képzés 1958-ban indult Kecskeméten. Kezdetben igen mostoha körülmények között, felnőttoktatás keretében folyt az egészségügyi szakképzés.

- 1975-ben kezdődött el a 14 évesek szakiskolai képzése. Az iskola ekkor még a Sport utcai szerény méretű épületben működött.

- A Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakközépiskola és Szakiskolája intézményegység jogelődje 1986-ban költözött jelenlegi épületébe a Nyíri út 73.-ba. Működését akkor még Egészségügyi Szakközépiskola és Szakiskola néven kezdte meg. Az új iskola megnyitásakor a 9 szakiskolai osztály 4 szakközépiskolaival bővült, melyek a kecskeméti Bányai Júlia Gimnáziumból kerültek át.

Az iskola 1988-ban vette fel a Szent-Györgyi Albert nevet.

- Tantestületünk 1991 óta aktív fejlesztő munkát vállalt a Világbank által finanszírozott humán szakközépiskolai program kidolgozásában. 1993-ban indult az első ilyen osztályunk.

- 1996-ban megszűnt a hagyományos, 8 általánosra épülő szakiskolai, 1999-ben az egészségügyi szakközépiskolai képzés. Az 1996/97-es tanévben megkezdődött a szakmunkások szakközépiskolai levelező oktatása, majd 2001. szeptemberétől e képzés helyett beindítottuk a 4 éves esti/levelező humán szakközépiskolai képzést.

- 1994 óta a szakmai képzések belépési szintje megváltozott. A legtöbb egészségügyi szak érettségihez kötődik.

- 1999-től a Szegedi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Karának kihelyezett ápoló évfolyamainak is otthont adott intézményünk.

- 2004 októberétől a Dél-alföldi Régió vezetőjeként regionális feladatokat is ellátunk az egészségügyi szakképzések és továbbképzések területén.

- 2006-ban az Országos Képzési Jegyzékben (OKJ) történt strukturális és tartalmi változtatások iskolánk szakmai képzéseiben is megjelennek. Eddig nem oktatott szakok is helyet kapnak képzési programunkban mind a nappali, mind a felnőttképzésekben.

- 2013. január 1-jétől a köznevelési rendszer az állami fenntartás és a települési önkormányzati működtetés megosztásának elve szerint átalakult. Az állami köznevelési intézmények fenntartását az új központi hivatal, a központi és területi szervekből álló Klebelsberg Intézményfenntartó Központ - (KLIK) koordinálta.

- 2015. július 1. Iskolánk a Nemzetgazdasági Minisztérium fenntartásába került, létrejöttek a Szakképzési Centrumok, ezen belül a Kecskeméti SZC. Ennek a centrumnak a tagintézménye iskolánk: Kecskeméti SZC Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és Szakiskolájának.

2016. szeptember 1. Iskolánk új neve:

Kecskeméti Szakképzési Centrum
Szent-Györgyi Albert Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

A szakképzés 2004-től kezdődő strukturális, tartalmi és vizsgáztatási rendjének átalakítása iskolánk szakmai munkáját is némileg átformálja. Folyamatosan fel kell készülnünk a moduláris szerkezetű, kompetencia alapú szakképzések szervezésére és az új szakmai tartalmak oktatására. Szakmai tanáraink már sok tapasztalattal rendelkeznek a moduláris képzési szerkezet és az ebből adódó előnyök terén, hiszen az ápoló képzést már 2005-től moduláris rendszerben folytatjuk. Több, az eddigi fejlesztési folyamat előtt megjelent egészségügyi szak oktatási programja is moduláris szerkezetű, így a beszámíthatóság, az egyéni tanulási ütem, az integrált tananyagtartalmú modulok már ismertek szakmai oktatásunk keretében.

Iskolánk tanárai közül 9-en vettek részt a Humán Erőforrás Fejlesztés Operatív Programban (HEFOP-3.1.3.-05/1-2005-10-0193/1.0.) Így intézményünk eszközparkja jelentősen fejlődött, valamint a résztvevők elsajátították a kompetencia alapú oktatás módszertanát, amit folyamatosan átadnak kollégáiknak is.

Intézményegységünk az elmúlt közel fél évszázad alatt sok változáson ment keresztül. Jelentősen fejlődve, adottságaiban, teljesítményében és lehetőségeiben is méltóvá vált névadója nevéhez.

 

A fentiek kiegészítéseképpen álljon itt iskolánk nevének változása 1986-tól napjainkig:

Év Név
1986 Egészségügyi Szakközépiskola és Szakiskola
1988 Szent-Györgyi Albert Egészségügyi Szakközépiskola és Szakiskola
1989 Szent-Györgyi Albert Egészségügyi Szakközépiskola
1993 Szent-Györgyi Albert Egészségügyi Szakközépiskola és Szakiskola
1994 Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakközépiskola és Szakképző Intézet
2004 Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakképző Iskola és Kollégium
2008 Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégiuma
Szent-Györgyi AlbertEgészségügyi és Szociális Szakközépiskolája és Szakiskolája
2013 Kecskeméti Humán Szakképző Iskola
Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakközépiskola és Szakiskolája
2015 Kecskeméti Szakképzési Centrum
Szent-Györgyi Albert Szakközépiskola és Szakiskolája
2016 Kecskeméti Szakképzési Centrum
Szent-Györgyi Albert Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

Partnereink

SZC logo

Kecskeméti Szakképzési Centrum


Szent-Györgyi Albert Technikum

6000 Kecskemét, Nyíri út 73.

Telefon: +3676492112

E-mail: szgya@kecskemetiszc.hu

OM azonosító: 203041

Felnőttképzési nyilvántartás száma: B/2021/002291


2024Szent-Györgyi Albert Technikum