Beiskolázási tájékoztató az általános iskolák 8. osztályosainak a 2019/2020-as tanévre

Frissítve: 2019.01.31.

A beiskolázási tájékoztató teljes verziója.

A beiskolázási tájékoztató bővített verziója.

A 2019/2020-as tanévre az alábbi képzésre várjuk a tanulók jelentkezését:

 

Tagozatkód 0251 0252 0253 0254 0255 0256
Ágazat egészségügy szociális pedagógia sport egészségügy
Képzés angol vagy német nyelvet tanul angol vagy német nyelvet tanul angol vagy német nyelvet tanul angol vagy német nyelvet tanul nyelvi előkészítő angol nyelv nyelvi előkészítő német nyelv
Képzési idő 4 év 4 év 4 év 4 év 5 év
Érettségi vizsgával megszerezhető szakképesítés 52 720 01 Általános ápolási és egészségügyi asszisztens 31 761 01 Gyermek és ifjúsági felügyelő és 52 761 01 Családsegítő asszisztens 32 140 01 Óvodai dajka és 52 140 01 Fogyatékkal élők gondozója 51 726 01 Regeneráló balneoterápiás masszőr 52 720 01 Általános ápolási és egészségügyi asszisztens
Szakképzés + 1 év + 1 év + 1 év + 1 év + 1 év
Érettségi utáni szakképzésben megszerezhető szakképesítés

- Gyakorló ápoló

- Gyakorló mentőápoló

- Gyakorló csecsemő- és gyerekápoló

- Fizioterápiás asszisztens

- Fogászati asszisztens

- Gyógymasszőr

- Kisgyermek-gondozó-, nevelő

- Pedagógiai- és családsegítő munkatárs, nevelő

- Sportedző (a sportág megjelölésével)

- Gyakorló ápoló,

- Gyakorló mentőápoló

- Gyakorló csecsemő- és gyerekápoló

- Fizioterápiás asszisztens

- Fogászati asszisztens

- Gyógymasszőr

Felvételi elbírálás központi írásbeli: 50%, tanulmányi eredmény: 50% központi írásbeli: 50%, tanulmányi eredmény: 50% központi írásbeli: 50%, tanulmányi eredmény: 50% központi írásbeli: 50%, gyakorlati felvételi vizsga: 25%, tanulmányi eredmény: 25%

Jelentkezési lap

Határidő:
2019. február 18.

központi írásbeli: 50%, tanulmányi eredmény: 50%
Felvehető létszám 68 fő 34 fő 17 fő 34 fő 34 fő

 

Sajátos nevelési igényű tanuló, illetve beilleszkedési, tanulási magatartási nehézségekkel küzdő tanuló esetében:

 • szakértői és rehabilitációs bizottság vagy a nevelési tanácsadó szakértői véleménye
 • speciális körülmények, illetve eszközök igénylésére vonatkozó szülői kérelmet csatolni kell a központi írásbeli felvételi jelentkezéshez
 • a kérelemről az intézmény vezetője dönt, és a határozatot megküldi az írásbeli előtt a tanulónak
 • ha a tanuló valamelyik felvételi tárgyból fel van mentve az értékelés alól, akkor a másik tantárgyi eredménye 200%-ban számít az összpontszám kialakításánál

Amit nyújtani tudunk tanulóinknak:

 • matematika, informatika, idegen nyelv, tanulásmódszertan tantárgyak oktatása csoportbontásban
 • kommunikáció, önismeret, személyiségfejlesztés kiscsoportban
 • jól felszerelt könyvtár
 • modern informatikai eszközök
 • sportolási lehetőségek: torna, atlétika, kosárlabda, valamint magas színvonalon felszerelt kondicionáló terem
 • szakmai gyakorlatok megszervezése, gyakorlóhely biztosítása
 • többféle szakkör a tanulók igényeinek megfelelően (kémia, biológia, környezetvédelem stb.)
 • menzai ellátás
 • kollégiumi ellátás
 • az érettségi, majd az 5. tanév végén letett sikeres szakmai vizsga után egészségügyi, szociális, oktatási szakirányú emelt szintű szakképzés

A beiskolázási tájékoztató teljes verziója.

Nyílt nap: 2018. november 13. és 27. (kedd) 14 órától.

A RÉGIÓ SZAKKÉPZŐ CENTRUMA
M i n d e n k i   n á l u n k   t a n u l !