szgya@kecskemetiszc.hu
(+36)76/492-104, (+36)76/492-112


Technikumi képzések nyolcadikosoknak

 

 

 

egészségügyi ágazat tagozatkód: 0250

5 0913 0302 · Egészségügyi asszisztens

 • angol, vagy német nyelvet tanul
 • képzési idő: 5 év
 • felvételi elbírálás: központi írásbeli: 50%, tanulmányi eredmény: 50%
  Pályaalkalmassági felmérés
 • felvehető létszám: 32 fő

 

egészségügyi ágazat tagozatkód: 0251

5 0913 0304 · Gyakorló Ápoló

 • angol, vagy német nyelvet tanul
 • képzési idő: 5 év
 • felvételi elbírálás: központi írásbeli: 50%, tanulmányi eredmény: 50%
  Pályaalkalmassági felmérés
 • felvehető létszám: 32 fő

 

szociális ágazat tagozatkód: 0252

5 0922 2202 · Kisgyermekgondozó-, nevelő

 • angol, vagy német nyelvet tanul
 • képzési idő: 5 év
 • felvételi elbírálás: központi írásbeli: 50%, tanulmányi eredmény: 50%
  Pályaalkalmassági felmérés
 • felvehető létszám: 32 fő

 

oktatás ágazat tagozatkód: 0253

5 0188 2501 · Oktatási Szakasszisztens

 • angol, vagy német nyelvet tanul
 • képzési idő: 5 év
 • felvételi elbírálás: központi írásbeli: 50%, tanulmányi eredmény: 50%
 • felvehető létszám: 32 fő

 

sport ágazat tagozatkód: 0254

5 1014 2001 · Fitness-wellness instruktor

 

szociális ágazat tagozatkód: 0255

4 0923 2203 · Szociális ápoló és gondozó

 • angol, vagy német nyelvet tanul
 • képzési idő: 3 év
 • felvételi elbírálás: tanulmányi eredmény: 100%
  Pályaalkalmassági felmérés
 • felvehető létszám: 24 fő

! Szakképző iskolai képzés !
! Nem technikum !


Felvétel feltétele

 • A jelentkező megfeleljen az egészségügyi alkalmassági vizsgálaton

A felvételi további szabályai

sajátos nevelési igényű tanuló, illetve beilleszkedési, tanulási magatartási nehézségekkel küzdő tanuló esetében

 • amennyiben a vizsgaszervezést érintő speciális igénye van szükséges a szakértői bizottság szakértői véleményének, valamint a speciális körülmények, illetve eszközök igénylésére vonatkozó szülői kérelemnek a csatolása a jelentkezési laphoz
 • a kérelemről az intézmény vezetője dönt, és a határozatot megküldi az írásbeli előtt a tanulónak
 • ha a tanuló valamelyik felvételi tantárgyból fel van mentve az értékelés alól, akkor a másik felvételi tantárgy eredménye 200 %-ban számít az összpontszám kialakításánál.

Amit nyújtani tudunk tanulóinknak

 • matematika, informatika, idegen nyelv, tantárgyak oktatása csoportbontásban
 • kommunikáció, személyiségfejlesztés és önismeret, tanulásmódszertan kiscsoportban
 • jól felszerelt könyvtár, kiépített WIFI hálózat
 • sportolási lehetőségek, magas színvonalon felszerelt kondicionáló terem és kültéri kondicionálás lehetősége
 • szakmai gyakorlatok megszervezése, gyakorlóhely biztosítása
 • többféle szakkör a tanulók igényeinek megfelelően
 • menza
 • kollégiumi ellátás
 • technikumi képzésben az 5. tanév végén érettségi vizsgát és szakmai vizsgát tesznek tanulóink.
 • pályázati lehetőség: a szakmai gyakorlat külföldi társintézményekben történő teljesítése.