szgya@kecskemetiszc.hu
(+36)76/492-104, (+36)76/492-112

SZAKMA MEGSZERZÉSE INGYENESEN!

 

A Kecskeméti Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és Szakiskolája felnőttoktatás keretében 2015. szeptember 1-jétől ingyenesen az alábbi szakmák oktatását indítja:

Gyakorló ápoló (OKJ: 52 723 01)
Az ápoló tevékenysége során elvégzi a rábízott beteg és családja ápolásával kapcsolatos feladatokat, vizsgálatokat, beavatkozásokat. Közreműködik az egészségmegőrzésben, az egészséges életmód kialakításában. Szakápolási feladatokat lát el a különböző betegségekben szenvedő betegek körében. Munkája során alkalmazza az élettani, kórélettani és klinikai ismereteit. Tevékenységét az ápoláslélektan és az ápolásetika alapelvei szerint végzi.

Gyakorló mentőápoló (OKJ: 52 723 02)
A gyakorló mentőápoló a sürgősségi betegellátás területén tevékenykedik team tagjaként (orvos vagy mentőtiszt irányításával), illetve önállóan vesz részt a betegek mentésében és ellátásában. Irányító csoport tagjaként segélyhívószámon érkező és egyéb mentést kezdeményező bejelentéseket fogadja, értékeli, a beteg mentését megszervezi.

Szociális asszisztens (OKJ: 54 726 01)
A szociális segítés alapfeladatait látja el. Ügyviteli és ügyirat-kezelési feladatokat lát el, szociális és gyermekvédelmi ügyeket intéz. Szabadidős és rekreációs programokat szervez és vezet. Részt vesz a szociális munka adminisztrációjának kialakításában és működtetésében. Szakemberek irányításával rehabilitációs programokat valósít meg. Részt vesz a fogyatékosokat ellátó és rehabilitációs intézmények adminisztrációjának kialakításában, működtetésében.

Fitness-wellness instruktor (OKJ: 54 813 01)
A fitness-wellness instruktor a rekreációs sport jellemző létesítményeiben (fitness, wellness klubok, szállodák részlegei, uszodák, tornatermek) tervez, szervez és vezet csoportos, illetve egyéni edzéseket. Komplex felkészültsége alapján egyaránt alkalmas a legváltozatosabb mozgásprogramok oktatására és a létesítmény működtetésében való hatékony közreműködésére.

Gyakorló csecsemő és gyermekápoló (OKJ: 52 723 02)
A gyakorló csecsemő- és gyermekápoló részt vesz a beteg gyermekek ápolásában, gondozásában. Koraszülöttet lát el, a beteget monitorizálja. Munkáját irányítás mellett, de önállóan, az egészségügyi team tagjaként végzi az egészségügyi és szociális ellátás valamennyi szintjén.

Gyógy- és sportmasszőr (OKJ: 54 726 01)
A gyógymasszőr egészségügyi intézményekben, gyógyfürdőkben és egyéb területeken szakorvos útmutatásai alapján gyógymasszázst, valamint hidro-, és balneoterápiás kezeléseket végez. Wellness részlegekben frissítés céljából masszázst végez. Korszerű elméleti ismeretek és gyakorlati készségek birtokában önálló vállalkozói tevékenységet végez. A sportmasszőr képes a sportolók sportteljesítményének megőrzésére, fokozására, a fáradtságérzet csökkentésére és részt vesz a sportsérülések utáni rehabilitációban.

Sportedző (Sportág megjelölésével) (OKJ: 54 813 02)
Célirányosan tervezi, szervezi és irányítja a sportolók, csapatok rövid-, közép- és hosszú távú felkészítését és versenyeztetését. Megtanítja a sportág technikai, taktikai és játékrendszer-ismereteit, játék és versenyszabályait. Edzőmérkőzéseket és -versenyeket, illetve edzőtáborokat szervez. Részt vesz a sport és egyéb szabadidős tevékenységeket szervező egység/intézmény munkájában.

Minden képzés szakmai vizsgával zárul. Bővebb felvilágosítás kérhető Csepeliné Pálfi Eszter gyakorlati oktatásvezetőtől. Telefon: 06-76/492-104

A meghirdetett szakok közül azokat indítjuk, amelyekre megfelelő számú jelentkező lesz.