szgya@kecskemetiszc.hu
(+36)76/492-104, (+36)76/492-112

Országos Tudományos Diákkonferencia

 

Abban a megtiszteltetésben volt részünk, hogy április 10-11-én részt vehettünk a XI. Országos Egészségügyi és Szociális Diákkonferencián, amely Nyíregyházán került megrendezésre. A két nap alatt rengeteg új ismerettel, tapasztalattal gazdagodtunk. A konferencia rendkívül kellemes, családias hangulatban zajlott; s mind a szervezés tekintetében, mind pedig szakmai szempontból igen színvonalas volt.

A házigazdák vendégszeretetét már az állomáson megtapasztalhattuk, ahol egy kis csapat várta, fogadta a résztvevőket – köztük minket is - és kisbusszal vittek a verseny helyszínére a Zay Anna Egészségügyi Szakközépiskolába.

A regisztráció, majd a szállás – amely az iskola kollégiumában volt – elfoglalása után épp csak egy szusszanásnyi időnk maradt a megnyitó ünnepségig, amivel kezdetét vette a kétnapos rendezvény szakmai része; melynek keretében hat témakörben harminckét előadás hangzott el.

A konferencia profilját tekintve a szervezők – a témakörök megadásával - idén elsősorban az egészségügyi és szociális szféra jelenlegi helyzetére, aktualitásaira; a benne dolgozók jövőképére, valamint prevenciós tevékenységére helyezték a hangsúlyt. Ezen belül a legnépszerűbb kutatási témák a résztvevők körében a fogyatékosok esélyegyenlősége, a haldokló betegek ápolása és az orvostudomány és a természetgyógyászat kapcsolatának alakulása volt, hisz a legtöbb előadást ezekből a témakörökből hallhattuk.

Elmondhatjuk, hogy többségében igazán szemléletes, tartalmilag sokatmondó kutatási eredményeket, prezentációkat ismerhettünk meg, s érdekes volt megfigyelni, hogy egy témát milyen sokféleképpen lehet megközelíteni, megjeleníteni.

Pihenésképpen este az iskola tanulóinak színes műsorát tekinthettük meg. Láttunk többek között fényjátékot, step aerobic-ot, valamint egy osztály egy ismert zeneszámot jelnyelven adott elő. A műsor után állófogadáson vettünk rész, majd a nap egy igazán vidám kis táncmulatsággal zárult.

Másnap a svédasztalos reggelit követően folytatódtak az előadások. Mivel mi az első napon már ismertettük a kutatásunkat, így teljes nyugalommal hallgathattuk az utolsó két szekciót. Végül, az ebédet követően a program hivatalos részét az eredményhirdetés zárta, hisz verseny lévén a prezentációk egy szakmai zsűri által értékelésre is kerültek.

A két nap során a nyíregyháziak nagyfokú „városszeretete” végig érezhető volt, hiszen a megnyitón, az előadások közti szünetekben, s az esti műsoron is a város egykori és jelenlegi arculatáról vetítettek diasorokat. S mikor alkalmunk nyílt egy rövid kis városnézésre, valóban mi is meggyőződhettünk arról, hogy nemhiába szeretik ennyire a városukat, hiszen valóban nagyon szép, s láthatóan sokat fejlődött az utóbbi években.

Fáradtan, de rengeteg élménnyel, tapasztalattal tértünk haza.

A konferencia zsűrije dolgozatunkat érdemesnek ítélte különdíjjal jutalmazni, így kutatási eredményeink összegzése felkerült a nyíregyházi Kórház honlapjára.

Dolgozatunkban a tudományos orvoslás és a természetgyógyászat kapcsolatának alakulását, s ezen belül a zeneterápia jelentőségét vizsgáltuk a holisztikus szemlélet tükrében. Kutatásunk, tapasztalataink és olvasmányélményeink alapján összefoglaljuk, amit-e témával kapcsolatban megtudtunk.

A feldolgozott kérdőívek képet adtak arról, hogy az általunk vizsgált mintába tartozó emberek (119 fő) hogyan látják ma az orvostudomány és a természetgyógyászat kapcsolatát. Továbbá mennyire ismerik és fogadják el a zene gyógyító hatását, valamint milyen az ezekhez fűződő személyes viszonyuk.

Kutatásunk eredménye:

Az első hipotézisünk, mellyel azt feltételeztük, hogy az emberek nem keresnek kapcsolatot a modern orvoslás és a természetgyógyászat között nem nyert igazolást, mivel a vizsgált minta tagjai szerint van kapcsolat e két tudomány között. A kérdőívet kitöltők körülbelül 50%-a szerint a természetgyógyászat kiegészíti az orvostudományt. A zeneterápiáról az életkor előrehaladtával a kitöltők egyre nagyobb százalékban vélték tudni, hogy mindkettő alkalmazza.

A második hipotézisünk, arról szólt, hogy az emberek a zenének nem tulajdonítanak gyógyító erőt/hatást, inkább szórakozásnak tekintik. E feltételezésünk első tagmondata nem nyert igazolást mivel a megkérdezettek magas arányban igenis elképzelhetőnek tartják, hogy a zenének gyógyító ereje van. Az állításunk második fele ezzel szemben beigazolódni látszott, ugyanis a kitöltők mintegy 50% - a szerint a zene elsősorban kikapcsolódást nyújt.

Visszautalva az alcímre, kutatásunkból kiderül, hogy az emberek most még többnyire inkább csak az orvosról beszélnek. Ha azonban folytatódik az a tendencia, hogy az emberek gondolkodásában egyre inkább megjelenik a holisztikus szemléletmód, néhány évtized múlva talán az orvostudományról és a természetgyógyászatról együtt beszélnek majd.

Sokat tanultunk kutatómunkánk során is, örülünk, hogy részt vehettünk ebben az érdekes munkában és megtapasztalhattuk egy kongresszus hangulatát.

Élményeink alapján minden diáktársunkat arra biztatunk, hogy ha lehetősége van, vegyen részt egy ilyen munkába. Meglátjátok, megéri!

Pénzváltó Renáta és Tóth Anna
14./A ápoló szakos tanulók