szgya@kecskemetiszc.hu
(+36)76/492-104, (+36)76/492-112


Technikumi képzések nyolcadikosoknak

Tisztelt Szülők!

Kedves Nyolcadikos Diákok!

Tájékoztatunk minden érdeklődőt, hogy az idei tanévben - a járványhelyzetre való tekintettel - a NYÍLT NAPOK megrendezésére hagyományos formában nem kerülhet sor.

 

 

 

egészségügyi ágazat tagozatkód: 0250

509130302 · Egészségügyi asszisztens

 • angol, vagy német nyelvet tanul
 • képzési idő: 5 év
 • felvételi elbírálás: általános iskolai tanulmányi eredmény: 100%
  Pályaalkalmassági beszélgetés
 • felvehető létszám: 32 fő

 

egészségügyi ágazat tagozatkód: 0251

509130304 · Gyakorló Ápoló

 • angol, vagy német nyelvet tanul
 • képzési idő: 5 év
 • felvételi elbírálás: általános iskolai tanulmányi eredmény: 100%
  Pályaalkalmassági beszélgetés
 • felvehető létszám: 32 fő

 

szociális ágazat tagozatkód: 0252

509222202 · Kisgyermekgondozó-, nevelő

 • angol, vagy német nyelvet tanul
 • képzési idő: 5 év
 • felvételi elbírálás: központi írásbeli: 50%, tanulmányi eredmény: 50%
  Pályaalkalmassági beszélgetés
 • felvehető létszám: 32 fő

 

pedagógia ágazat tagozatkód: 0253

54 140 03 · Pedagógiai munkatárs

 • angol, vagy német nyelvet tanul
 • képzési idő: 4+1 év
 • felvételi elbírálás: központi írásbeli: 50%, tanulmányi eredmény: 50%

 • felvehető létszám: 32 fő

 

sport ágazat tagozatkód: 0254

510142001 · Fitness-wellness instruktor

 • angol, vagy német nyelvet tanul
 • képzési idő: 5 év
 • felvételi elbírálás: általános iskolai tanulmányi eredmény: 100%
  Pályaalkalmasság
 • felvehető létszám: 32 fő

Felvétel feltétele

 • A jelentkező megfeleljen az egészségügyi alkalmassági vizsgálaton

A felvételi további szabályai

sajátos nevelési igényű tanuló, illetve beilleszkedési, tanulási magatartási nehézségekkel küzdő tanuló esetében

 • amennyiben a vizsgaszervezést érintő speciális igénye van szükséges a szakértői bizottság szakértői véleményének, valamint a speciális körülmények, illetve eszközök igénylésére vonatkozó szülői kérelemnek a csatolása a jelentkezési laphoz
 • a kérelemről az intézmény vezetője dönt, és a határozatot megküldi az írásbeli előtt a tanulónak
 • ha a tanuló valamelyik felvételi tantárgyból fel van mentve az értékelés alól, akkor a másik felvételi tantárgy eredménye 200 %-ban számít az összpontszám kialakításánál.

Amit nyújtani tudunk tanulóinknak

 • matematika, informatika, idegen nyelv, tantárgyak oktatása csoportbontásban
 • kommunikáció, személyiségfejlesztés és önismeret, tanulásmódszertan kiscsoportban
 • jól felszerelt könyvtár, kiépített WIFI hálózat
 • sportolási lehetőségek, magas színvonalon felszerelt kondicionáló terem és kültéri kondicionálás lehetősége
 • szakmai gyakorlatok megszervezése, gyakorlóhely biztosítása
 • többféle szakkör a tanulók igényeinek megfelelően
 • menza
 • kollégiumi ellátás
 • szakgimnáziumi képzésben a 4. év végén érettségi vizsgát tesznek tanulóink pedagógia szakirány szerint.
 • technikumi képzésben az 5. tanév végén érettségi vizsgát és szakmai vizsgát tesznek tanulóink (egészségügy, szociális és sport szakirány szerint).
 • pályázati lehetőség: a szakmai gyakorlat külföldi társintézményekben történő teljesítése.